Aktieanalys & Teknisk Analys Aktier

Att lära sig vad en aktieanalys är och hur man utför dem är väsentligt för alla som investerar i aktier. Om du inte vet hur man analyserar och utvärderar marknaden kommer du inte kunna ta planerade beslut och alla dina investeringar kommer baseras på gissningar. En analys kan naturligtvis inte garantera dig vinst men om du lär dig vad som kan påverka en aktiekurs och hur ett företag presterar kommer du få ett försprång jämfört med andra investerare.

Det finns två olika sorters aktieanalyser och vi föreslår att du lär dig båda om du är nybörjare på aktieinvestering. Huruvida du kommer använda båda metoderna när det väl är dags att börja investera är upp till dig – vissa investerare använder båda medan andra endast fokuserar på en metod. Valet påverkas även av den strategi du använder dig av.

Du kan antingen genomföra en fundamental analys eller en teknisk analys av en aktie. Men låt dig inte luras av namnet; en fundamental analys är nödvändigtvis inte lättare eller mer grundläggande än en teknisk analys – skillnaden är att de fokuserar på olika aspekter.

Målet med både en fundamental aktieanalys och en teknisk aktieanalys är att hitta värde på marknaden och utvärdera aktier i jakten på bra investeringar baserat på förutbestämda kriterier.

Om du redan känner till hur man analyserar aktier och vill börja investera i aktier direkt, rekommenderar vi att du börjar med en av följande aktiemäklare.

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

Fundamental aktieanalys

Målet med en fundamental aktieanalys är att utvärdera och granska ett bolag, till skillnad från en teknisk analys som fokuserar på aktiekursen och hur marknaden beter sig. Idén som en fundamental aktieanalys vilar på är att man genom att granska ett bolags redovisade vinst, värde, omsättning, etc. kan lista ut vad marknaden skulle betala för ett bolag samt hur aktiekursen kommer utvecklas. En fundamental aktieanalys hjälper dig även granska ett företags kassaflöde och dess förmåga att betala tillbaka till lån och dina investerade pengar. Självklart är syftet även att avgöra om en aktie är undervärderad och därför en bra investering eller övervärderad och därför en investering man bör undvika.

Vi kommer försöka beskriva hur man genomför en fundamental aktieanalys genom att gå igenom den data du behöver samla samt ställa ett par frågor som du behöver svara på innan du investerar. Avsnittet avslutar vi med att ge exempel på nyckeltal och vad man använder dem till. Därefter fortsätter vi med den tekniska analysen.

Information som behövs för att genomföra en fundamental analys

För att genomföra en korrekt fundamental analys behöver du tillgång till finansiell data från företaget. Som tur är finns det regler på plast som tvingar börsnoterade bolag att vara transparenta med sin finansiella information och i regel är den nödvändiga datan relativt enkel att hitta. Generellt sett vill man granska verksamhetens balansräkning, resultatredovisning, och kassaflöde. Vi förstår att det kan låta överväldigande om man inte har en bakgrund inom ekonomi och inte är van vid att studera ekonomisk data, fast det behöver inte vara så krångligt. Genom att lära dig vilken information som är viktigast och vilka de viktigaste nyckeltalen är kan du enkelt bemästra en fundamental analys.

Nästa steg är att använda datan från till att svara på följande frågor.

Hur ser företagets ekonomi ut?

Du vill aldrig investera i ett företag som har dåligt med tillgångar då det innebär en hög risk för ditt investerade kapital. Därför behöver du se till att företaget har ordentligt med pengar men också att de planerar att expandera företaget för att generera med intäkter. Notera att denna del är en av de viktigaste för alla aktieanalyser.

Öka intäkterna och går företaget med vinst?

Om företaget i fråga inte arbetar med att öka sina intäkter och sin omsättning är risken att du köper aktier som växer långsamt eller inte alls. Eftersom en aktiekurs på många sätt speglar ett företags hälsa kommer den inte öka i värde om inte bolaget också gör det. Av samma anledning bör du undvika att investera i företag vars intäkter sjunker.

Har företaget förmågan att betala tillbaka skulder och lån?

Många företag har skulder till andra verksamheter och din uppgift är att kontrollera att de kan betala tillbaka skulderna och beräkna hur lång tid det kommer ta. En av de grundläggande funktionerna med en fundamental aktieanalys är att lista ut hur stort ett företags tillgängliga kapital är och om pengarna används till att expandera verksamheten. Hur kan du förvänta dig att få vinst från dina investeringar om företaget inte kan betala tillbaka sina skulder?

Har företaget vad som krävs för att driva sin industri och bli störst inom sina fält?

Hur ser företagets framtidsplaner ut – arbetar de med att utveckla innovativa produkter och tjänster som kan ta dem till nästa nivå? Som du säkert förstår kan man inte förvänta sig mycket från aktier i ett bolag som inte kan konkurrera på marknaden. Din uppgift är att hitta företag som arbetar mot att en dag ta över den industri de är aktiva i. Dessutom vill du gärna se försök till att vara originella och uppfinningsrika.

Fundamentala nyckeltal för en fundamental analys

I början nämnde vi att en fundamental aktieanalys baseras på särskilda nyckeltal beräknade från företagets finansiella tillstånd. Nu har vi beskrivit den information du behöver samla in för att fortsätta analysen. Nästa steg är att lära sig mer om de viktigaste nyckeltalen och hur man räknar ut dem samt använder dem i sin analys.

P/E-tal – P/E-tal är en förkortning av price-earnings ratio på engelska och det är den mest fundamentala delen av den fundamental aktieanalys. I grunden används ett P/E-tal till att beräkna hur mycket marknaden skulle betala för 1 krona av företagets intäkt. Den informationens används därefter till att kontrollera hur företaget presterar och om aktiekursen är över- eller undervärderad.

För att räkna ut ett P/E-tal behöver du tillgång till två siffror. Först och främst behöver du priset per aktie vilket du enkelt får från vilket kursdiagram som helst. Den andra siffran du behöver är vinst per aktie (EPS) som du får genom att dela företagets vinst med antalet aktier.

P/E-talet beräknas genom att priset per aktier delas med EPS.

Observera att det finns två metoder för att beräkna ett P/E-tal. Antingen använder du företagets finansiella information från de senaste 4 kvartalen (12 månaderna) för att räkna ut det nuvarande P/E-talet. Eller så baserar du dina uträkningar på prognoser för att beräkna ett uppskattat P/E-tal för framtiden. Man brukar säga att den första metoden är mer exakt då prognoser inte alltid stämmer.

P/E-tal används så flitigt att de flesta aktiegrafer idag erbjuder P/E-talet så att du slipper räkna ut det själv.

PEG-tal – PEG-tal står för price/earnings to growth och används för liknande utvärdering som P/E-tal. Däremot anses PEG-tal vara mer exakta då de erbjuder en mer heltäckande prisbild.
För att räkna ut en akties PEG-tal delar du P/E-talet (se ovan) med aktievinstens tillväxt (earnings growth rate).

PEG-tal används för att klargöra en akties värde baserat på dess förmåga att växa över tid. I regel anses PEG under 1 vara bra och ju lägre siffran är desto bättre är prognosen då det visar att aktien är undervärderad. De flesta börser har i regel en handfull aktier med PEG-tal på 0.01 som anses vara ypperliga investeringar, i alla fall om man baserar sina investering på PEG. Med det sagt finns det naturligtvis andra faktorer som man bör överväga innan man investerar.

Både P/E-tal och PEG-tal kan användas för att mäta värdet i två olika aktier men det är viktigt att du inte mäter över industrigränser. Du kan till exempel inte jämföra P/E-talet för ett klädföretag med en ståltillverkare.

Teknisk aktieanalys

Även om en teknisk analys låter mer avancerad och krångligare än en fundamental analys så stämmer det inte riktigt. Vi skulle våga påstå att båda analysmetoderna är relativt enkla att förstå i grunden men att det tar en livstid att bemästra dem, framför allt om man använder dem tillsammans.

Till skillnad från en fundamental analys som baseras på företagets ekonomiska stabilitet fokuserar en teknisk analys på aktiekursen och marknadstrender – pris och volym är de två viktigaste faktorerna. I grunden är målet att jämföra hur marknaden prestera över tid och jämföra den prestandan med hur marknaden presterar nu. Därefter använder man den informationen till att beräkna hur man tror att marknaden kommer utvecklas.

Innan vi fortsätter så måste vi klargöra något. En teknisk analys baseras på en regel som vi redan känner till: tillgång och efterfråga, samt följande antaganden:

  • Marknaden tar allt i beräkning
  • Priser rör sig i trender
  • Historien upprepar sig

Det är viktigt att du har detta i åtanken när vi fortsätter beskriva hur man utför en teknisk analys av aktier.

Tillgång och efterfråga

I likhet med alla priser i vårt samhälle påverkas börskurser av tillgång och efterfråga. När efterfrågan för en viss aktie stiger och tillgången är begränsad stiger priset, och vice versa. Detta är anledning varför många börsras startar med omfattande försäljning. Om en stor samling investerare väljer att sälja alla sina aktie vid samma tillfälle så ökar tillgången markant och priset sjunker. I samband med att priset sjunker kommer investerare tveka på att investera och när efterfråga sjunker börjar priserna falla. Detta är ett extremt exempel som förenklar hur tillgång och efterfråga fungerar tillsammans på aktiemarknaden.

När du utför en teknisk analys av aktiemarknaden behöver du anta att tillgång och efterfråga påverkar priserna, fast det finns ett problem med det. Börskursen påverkas nämligen av mer än bara tillgång och efterfråga, till exempel ökade utdelningar, stora affärer, VD:s som får sparken, skandaler och nya policys.

Pristrender

Som vi nämnde tidigare kretsar en teknisk analys också kring tre antagande som påstår följande:

  • Marknaden tar allt i beräkning, vilket innebär att marknadspriserna redan inkluderar och reflekterar allt som påverkar ett företag.
  • Priser rör sig i trender, vilket innebär att sannolikheten är högre att marknaden fortsätter en trend än att den agerar slumpmässigt. Tekniska analyser skiljer på korta, medellånga och långa trender.
  • Historien upprepar sig, vilket innebär att prisrörelser tenderar att upprepa sig själva och att upprepningarna baseras på investerar-psykologi.

Använd diagram för teknisk analys

Eftersom alla tekniska analyser baseras på prisrörelser och börskurser, används diagram för att beräkna dem och som du säkert förstår måste du lära dig hur man bäst använder diagram. Inom aktieanalys använder man flera olika kursgrafer och diagram beroende på vilken information man letar efter och vilken strategi man planerar att använda.

Den vanligaste typen av diagram är ett grundläggande diagram som endast erbjuder aktiekursen och möjligheten att granska hur priset utvecklats över tid. På grund av de begränsade information som erbjuds används inte dessa diagram så ofta för tekniska analyser. Ett vanligare alternativ är candlestick-diagram eftersom de även visar öppningspris och slutkurs samt högsta och lägsta pris. Ju mer detaljerade diagrammen är desto mer användning kan man ha av dem.

Utöver det finns det flera andra typer av diagram som används för olika nyckeltal och analytisk data.

Vilken analys är bättre?

Man kan inte avgöra om en fundamental analys är bättre än en teknisk analys då de används för olika resultat. Svaret på frågan är snarare personligt och baseras på din personliga smak.

De två olika aktieanalyserna erbjuder olika information och baseras på olika grundläggande koncept. På grund av det används analyserna bäst i kombination med varandra då de kan förklara hur ett företag fungerar och presterar, samt hur företagets aktiekurs med största sannolikhet kommer utvecklas över tid.

Vissa investerare väljer att endast förlita sig på en analys och i slutändan är valet ditt. Det viktiga är att du kan ta välinformerade beslut som leder till vinst mer ofta än förlust.

Ekonomisk hälsa påverkar aktieanalyser

Innan vi avslutar denna guide vill vi nämna något som båda analyserna inte överväger. Det ekonomiska tillståndet i den region där aktien är noterad har en stor inverkan på hur priset utvecklas. Till exempel kan politiska ledare och partier påverka marknaden och enskilda industrier, något varken en teknisk eller fundamental analys kan förutse.

På grund av detta uppmanar vi alla våra läsare till att även studera världens ekonomiska stabilitet, framför alla i de områden där företagen du investerar i är verksamma.

Sammanfattning av aktieanalys

Det finns två olika sorters aktieanalys som investerare kan genomföra innan de investerar. Den första kallas en fundamental aktieanalys och den fokuserar uteslutande på hur ett företag presterar. Hur mycket pengar tjänar företaget? Vad är planerna för framtiden? etc.

Den andra sortens analys kallas för teknisk analys och den fokuserar på börskurser, tillgång och efterfråga samt pristrender. En teknisk analys kräver en bra förståelse av hur man avläser kursdiagram och hur man applicerar datan från diagrammen.

Ingen av dessa två alternativ anses vara “bättre” än den andra utan det beror på din personliga åsikt. Man kan välja att endast använda resultatet från en analys eller kombinera de båda. Vi rekommenderar att alla våra läsare dedikerar tiden som krävs för att faktiskt lära sig hur man bäst analyserar marknaden och olika aktier då det kan ha en direkt inverkan på din framgång som aktiehandlare. Glöm bara inte att det kan ta en hel livstid att bemästra teknikerna och att man alltid kan förbättra sin förmåga.

Sist men inte minst vill vi lägga till att alla de mäklare som vi rekommenderar erbjuder imponerande diagram, verktyg för att underlätta ditt analytiska arbete och mycket mer. Dessutom har de sina egna uppsättningar utbildningsmaterial i form av e-böcker, webinars, videos och i vissa fall även personliga klasser med fokus på aktiehandel och analyser samt andra viktiga ämnen.

65-89% of retail CFD accounts lose money.