Candlesticks och hur man bäst använder dem

Candlesticks och hur man bäst använder dem

Utav alla grafer som används inom trading är candlestick ett av de vanligaste och viktigaste att känna till. Candlestick kan användas till valutahandel, till att hitta pristrender på aktiemarknaden, till att utvärdera en kryptovalutas potential, och är även kompatibel med alla andra marknader. Vi rekommenderar att alla investerare lär sig använda detta mångsidiga investeringsverktyg och följande guide är en perfekt introduktion.

Därför bör stop loss vara en del av din investeringstrategi
En heltäckande guide till handel med hävstänger
Tillgång och efterfråga: Den ekonomiska grundregeln

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

Vi kommer börja med att gå igenom candlestick-grafens historia och dess unika egenskaper innan vi fortsätter berätta mer om olika mönster du ska leta efter. Det är dessa mönster som är nyckeln till att använda candlesticks på rätt sätt och något du ska försöka bemästra.

Här är tre saker du bör känna till innan vi börjar

  1. Candlesticks har använts för att förutspå marknadsrörelser i hundratals år. Diagrammet uppfanns i Japan men används nu flitigt över hela jorden och på alla marknader.
  2. Det finns flera mönster som man behöver lära sig innan man kan använda candlestick-grafer till fullo. Längre ner på sidan kommer vi gå igenom flera av dem viktigaste.
  3. I likhet med alla andra investeringsstrategier kan du inte endast förlita dig på candlesticks. Istället rekommenderar vi att du kombinerar din candlestick-kunskap med andra analytiska verktyg.

Candlesticks historia

Candlesticks uppfanns för cirka 400 år sedan i Japan av en man vid namn Homma. Mannen hade dedikerat sitt liv till risproduktion och -försäljning och under sin karriär gjorde han en upptäckt som skulle komma att ha en enorm inverkan på den globala ekonomin.

Innan Homma gjorde sin upptäckt visste alla att priset på ris kontrollerades av tillgång och efterfråga precis som alla andra produkter i vårt samhälle. Men Homma började även lägga märke till att psykologi spelade roll i prisutvecklingen och att man kunde förutspå prisändringar genom att studera hur mycket eller lite folket handlade.

Homma hade upptäckt att investerares känslor hade en kortsiktig påverkan på marknadspriset och efter flera års hårt arbete lyckades han skapa ett diagram som visade prisernas utveckling baserat på känslor.

Cirka 100 år efter Hommas upptäckt uppfann man ett verktyg som kallas bar-charts i Europa och dessa två diagram har många likheter.

Hur fungerar candlestick?

Till skillnad från andra grafer som bara visar ett pris per värdepapper, visar candlestick öppningskursen, stängningskursen, samt högst och lägsta priserna. En candlestick-graf består av flera lodräta staplar med en linje som sticker ut i toppen och botten av stapeln.

Den breda delen av stapeln kallas för “body” (kropp) och den representerar tillgångens prisutveckling samt öppning och stängningskurs. Om stapeln är svart, röd eller ifylld med en annan mörk färg betyder det att tillgången är bearish och att stängningskursen var lägre än öppningskursen. Är kroppen vit (ej ifylld) eller grön innebär det att tillgången är bullish och att stängningskursen var högre än öppningskursen.

Linjen som sticker ut ur stapeln kallas för “wick” eller “shadow” (veke eller skugga). Den övre linjen representerar tillgångens högsta pris och den undre representerar tillgångens lägsta pris.

Utöver detta finns det en stapel som kallas “doji” och som uppstår när öppnings- och stängningskursen var samma. Istället för en stapel är en doji bara ett horisontellt streck.

I ett försök att vara så tydliga som möjligt i denna artikeln kommer vi använda oss av antingen svarta eller vita kursstaplar.

Candlestickmönster och hur man använder dem

Generellt sett visar en candlestick-graf en kursöversikt för en månad i taget där varje kursstapel representerar en dag. Det innebär att en traditionell graf har 20 dagar per månad (börsen är stängd på helgen), fast det finns undantag till regeln och en graf kan också representera en timme, en vecka, etc.

Vid första anblick kan en graf se ganska kaotisk ut och många gånger verkar det som att kursstaplarna är helt slumpmässiga. Det krävs att man tittar närmare för att man ska inse att  varje kursstapel erbjuder viktigt information och ibland kan man hitta mönster som indikerar vad som är på väg att hända. Ditt mål är att lära dig hitta dessa mönster och använda dem till att förutspå vad som kommer ske på marknaden. Nedan hittar du en lista över några av de mest grundläggande mönstren som du kan börjar med att lära dig.

Observera att många candlestickmönster kan vara både bearish och bullish och att du kan använda följande metoder för vanliga investeringar samt blankning.

Hanging man och hammers

Dessa två mönster är mycket enkla att lära sig eftersom de endast består av en kursstapel var. Till utseende har den en liten kursstapel med en liten wick i toppen och en undre wick som är minst dubbelt så lång som kroppen.

En hangning man är ett bearish-mönster som formas i slutet på en positiv trend och som indikerar att priset är på väg att falla. En hammer är däremot ett bullish-mönster som formas i slutet på en negativ trend och som indikerar att priset är på väg att stiga.

Observera att dessa två mönster är helt identiska förutom färgen på stapeln som indikerar om kursen kommer gå upp eller ner.

Evening star

En evening star är ett bearish-mönster som visar på att investerare har slutat investera och att en utförsäljning snart kommer påbörjas vilket i sin tur kommer få priset att sjunka. Mönstret kännetecknas av en stor svart eller vit stapel precis efter en mycket mindre stapel.

Bullish och bearish engulfing

Ett engulfing-mönster kan vara antingen bullish eller bearish och indikerar att säljare eller köpare tagit kontrollen över tillgången och att kursen är på väg att stiga eller sjunka.

Ett bullish engulfing-mönster skapas i en nedåtgående trend där en lång vit stapel är mycket större och täcker hela stapeln innan. Detta indikerar att priset är redo att stiga.

Ett bearish engulfing-mönster kännetecknas av en stor svart stapel som täcker hela stapeln från dagen innan.

Harami-mönster

I regel används inte Harami-mönster till att ta beslut om investeringar, däremot bör de studeras då de kan vara första tecknet på att en trend är på väg att inledas. Tanken är att du sedan tar dina investeringsbeslut baserat på hur marknaden agerar efter ett Harami-mönster. Dessutom kan ett harami-mönster vara antingen bullish eller bearish och utseendemässigt ser de ut som raka motsatsen till ett engulfing-mönster.

Ett bullish harami-mönster utvecklas när en liten vit stapel passar inuti föregående dags stora svarta stapel, dvs. gårdagens stapel är mycket större än dagens kursstapel. Är följande dag bullish kan du förvänta dig tillväxt.

Ett bearish harami-mönster uppstår när en liten svart stapel passar i gårdagens stora vita kropp. Är efterföljande dag bearish är sannolikheten hög att priserna kommer sjunka.

Ett harami-mönster kan även kännetecknas av en nedåtgående eller uppåtgående trend som följs av en doji som passar perfekt i gårdagens stapel. Även detta mönster visar på att marknaden kommer vända och kallas oftast för Harami Cross-mönster.

Rising tree och falling tree

Nu kommer vi prata om ett mönster som sträcker sig över fem dagar och kallas rising tree (bullish) och falling tree (bearish). De två mönstren fungerar på följande sätt.

Rising tree

På dag ett har du en stor bullish stapel och på dag två, tre, och fyra har du mindre bearish staplar som alla passar in i den första dagens stapel utan att nå ett nytt lägsta pris. På dag fem skapas en stor vit stapel. Även om de tre mittersta staplarna är bearish indikerar de två stora vita staplarna att kursen kommer stiga.

Falling tree

Ett falling free är motsatsen till ovanstående mönster. På dag ett har du en stor bearish staple följd av tre små bullish staplar som passar inuti den första stapel, följt av en till stor bearish stapel. Detta mönster indikerar att marknaden håller på att förlora stöd och att kursen kommer börja sjunka.

Investeringsstrategier med candlestick

I våra ögon bör en teknisk analys alltid bestå av flera indikatorer vilket betyder att de oftast inte är tillräckligt att endast förlita sig på candlestick-mönster för att förutse marknaden. Fast om du kan lära dig läsa av candlestick-grafer på rätt sätt kan du kombinera den datan med andra analytiska verktyg och på så sätt skapa mer exakta prognoser. Utan en förståelse av candelstick och tanken bakom konceptet kommer det bli svårt att utveckla framgångsrika daytrading-strategier.

Därför föreslår vi att du studerar ovanstående mönster i detalj tills du är helt säker på hur de fungerar innan du fortsätter utveckla din analytiska förmåga.

En sammanfattning av candlestick och tillhörande mönster

Under de senaste 400 åren har investerare från hela världen använt candlesticks till att leta efter trender och mönster på diverse marknader. Jämfört med andra grafer är candlestick-grafen en av de mest detaljerade baserat på mängden information de erbjuder. Tack vare alla den information som inkluderas i en graf kan man enkelt studera olika mönster, och ju fler mönster du känner till desto bättre blir din förmåga att förutspå vad som kommer hända på marknaden. 

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

Kommentarer

HEMSIDAN: 0