Teknisk analys: En heltäckande guide till Elliott Wave-teorin

Teknisk analys: En heltäckande guide till Elliott Wave-teorin

Det finns ett stort antal teorier och strategiska idéer man kan använda sig av när man investerar på diverse marknader. När det kommer till aktiehandel är en av de mest populära en teori som kallas Elliott Wave, en teori som hänvisar till att inget på aktiemarknaden är slumpmässigt och att allt sker i mönster som man kan tolka och förutse.

Maximera din avkastning på investering (ROI) för varje affär
Blankning (short trade) och konsten att investera i negativa trender
Bästa mobila handelsplattformarna

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

En grundpelare som Elliott Wave-teorin baseras på är att marknaden och alla priser påverkas av psykologi och att dessa psykologiska mönster alltid upprepas. Fast det är bara en del av grundkonceptet och på denna sida kommer vi erbjuda dig en heltäckande introduktion till Elliott Wave-teorin och hur den fungerar.

När Elliott Wave-teorin uppfanns

Fram till 1920-talet var de flesta investerare övertygade om att aktiemarknaden var kaotiskt lagd och att man inte kunde förutspå marknadsrörelser genom att endast studera kurser. De allra flesta förlitade sig helt enkelt på fundamentala aktieanalyser då de ansågs vara mer pålitliga än tekniska analyser. Det var inte förrän på slutet av 1920-talet som den uppfattning skulle komma att ställas på huvudet efter att Ralph Nelson Elliott utvecklat vad man idag kallar Elliott Wave Theory (EWT).

Elliott hade insett att marknaden inte var så kaotiskt som alla antog och att aktiekurser faktiskt utvecklades i cykler som bestod av små vågor och som konstant upprepas. Det var en revolutionerande upptäckt som för alltid skulle förändra hur man handlar med aktier och investera i andra tillgångar. Tack vare sin upptäckt anses Elliott vara en av pionjärerna inom tekniska aktieanalyser.

En av de personer som varit mest framgångsrik med teorin är en investerare vid namn Robert Pretcher som bland annat använde teorin till att förutspå börskraschen 1987.

Så hur fungerar Elliott Wave-teorin? I denna artikel kommer vi ge dig en ordentlig genomgång.

Idén bakom cyklar, vågor och fraktaler

Elliott insåg att marknaden alltid upprepas i cyklar som baserades i hur investerare reagerar på prisändringar. Han påstod även att samma mönster kunde hittas i både upp- och nedåtgående trender och att priscyklarna kunder brytas ner till vågor och att vågorna i sin tur kunde brytas ner till fraktaler – matematiska strukturer som alltid upprepar sig. Faktum är att Elliott var en av de första som studerade fraktaler långt innan de flesta forskare erkände dem.

Enligt Elliotts teori finns det två sorters vågor; impulsiva vågor följer marknadstrenden utan att avvika och korrektiva vågor rör sig mot marknaden. I varje impulsiv våg hittar du fem mindre vågor följt av tre korrektiva vågor och det är det mönstret som upprepas.

På grund av det beteendet är de många som kallar systemet Elliott upptäckte för 5-3-mönster eller ett 5-3-system. Varje 5-3-mönster är en del av ett större 5-3-mönster som är en del av ett ännu större mönster, osv. Och som sagt kan man hitta samma mönster i både uppåtgående och nedåtgående trender.

Händelser och reaktion

En annan väldigt viktigt del av teorin är att varje händelse har en reaktion. För varje fem impulsiva vågor som uppstår skapas en reaktion bestående av tre korrektiva vågor.

Exempel:

Ett bullish Elliott Wave-mönster fungerar på följande sätt. Cykeln inleds med en stor prisökning (1:a impulsiva vågen) följt av en mindre prissänkning (2:a impulsiva vågen), följt av en prisökning (3:e impulsiva vågen) och sen den sista minskningen (4:e impulsiva vågen) innan ytterligare en stor prisökning (den 5:e och sista impulsiva vågen). Efter det fortsätter cykeln med en stor prissänkning (1:a korrektiva vågen) följt av en liten prisökning (2:a korrektiva vågen) innan cykeln avslutas med en stor prissänkning (3:e och sista korrektiva vågen).

Observera att varje enskild våg består av fraktaler som följer exakt samma mönster (5-3) som vågorna.

Vågkategorier

Elliott lade även märke till att vågorna kom i olika storlekar som han kategoriserade efter följande system.

  • Grand Supercycle
  • Supercycle
  • Cycle
  • Primary
  • Intermediate
  • Minor
  • Minute
  • Minuette
  • Sub-Minuette

Hur använder man Elliott Wave-teorin?

Det är en mycket bra frågor som ofta diskuteras bland investerare. Det verkar nämligen som att de flesta har sina egna teorier om hur man bäst utnyttjar dessa mönster. Generellt sett är de flesta överens om att man bör utnyttja det faktum att varje prisökning eller prissänkning kommer vända och därför investera i både upp- och nedgång. Skulle du till exempel se att en aktie utvecklar ett bullish vågmönster kan du investera i stigande priser under fem vågor innan du börjar blanka aktien under de kommande tre vågorna. Naturligtvis är det inte riktig så enkelt utan du måste själv utvärdera varje situation och möjlighet.

Vi vill också tydliggöra att Elliott Wave-teorin utvecklats för aktiemarknaden men att liknande mönster kan hittas på de flesta marknader. Investerar-psykologi fungerar nämligen på samma sätt oavsett vad det är man investerare i, från aktier och råvaror till kryptovalutor.

Brister i teorin

De ovannämnda exemplen hänvisar till hur teorin fungerar på en teoretisk nivå och det har hjälpt tusentals investerare över åren. Givetvis har vi själva använt teorin och vi rekommenderar att du försöker dig på den, fast precis som med allt här i livet är systemet inte perfekt.

En av de största problemen med Elliotts teori och andra tekniska analyser är att investerar ofta skyller på sina egna förmågor när saker och ting inte fungerar, istället för att se bristerna i teorin. På grund av det är det svårt att bekräfta en teknisk analys exakthet och i vilken utsträckning den faktiskt fungerar. Därför rekommenderar vi att du alltid kombinerar dina tekniska analyser med andra tekniska och fundamentala analyser.

Det finns även ett uttryck som lyder “om du samlar tolv personer som använder Elliott Wave-teorin i ett rum kommer de aldrig vara överens om vilken våg ett pris befinner sig i och i vilken riktning en aktie är på väg”. Uttrycket indikerar att tolkningen av teorin är personlig och att man därför förmodligen inte kommer ha samma uppfattning som någon annan.

En sammanfattning av Elliott Wave-teorin

Elliott Wave-teorin är en av de mest populära teorierna inom tekniska aktieanalyser och något vi anser att alla seriösa investerare bör ha en grundläggande förståelse om. I korta drag baseras teorin på att börsen och priser utvecklas i repeterande cykler och att man kan studera prisutvecklingar för att förutspå mönster och hitta bra investeringar.

I teorin är denna strategi enkel att förstå sig på men ganska svår att använda vilket är anledning till att en stor grupp investerare undviker att fokusera för mycket på den. Fast det innebär inte att teorin inte fungerar och det finns många investerare som faktiskt blivit mycket framgångsrika tack vare Elliotts Wave-teori. Dessutom har några av världens värsta börskrascher förutspåtts med hjälp av Elliott Wave-teorin.

Det är helt och hållet upp till dig om du vill använda teorin eller inte så länge du förstår vikten av att använda analytiska metoder och investeringsstrategier när du investerar. För att lära dig mer om diverse strategier rekommenderar vi att du tar en titt på vårt utbildningsmaterial.

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

Kommentarer

HEMSIDAN: 0
Between 65-89% of retail CFD accounts lose money.