Finansinspektionen

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

Finansinspektionen, även kallade FI, har du säkerligen hört talas om, i alla fall om du är bekant med finanssverige. Det är en svensk förvaltningsmyndighet som drivs under Finansdepartementet och vars uppgift är att kontrollera och reglera finansiella institut och marknader i Sverige. De har även visst ansvar över utländska företag som erbjuder tjänster till svenska kunder.

FI startades 1991 efter att Försäkringsinspektionen och Bankinspektionen slagits samman. Sedan dess har de ansvarat för att se till att all aktivitet på de ekonomiska marknaderna i Sverige sköts på ett lagligt sätt.

Men vad gör egentligen finansinspektionen? Och vilken typ av hjälp kan du förvänta dig att få från en organisation som finansinspektionen? Det och mer kommer vi att kolla på i den här artikeln.

Finansinspektionens befogenheter och ansvar

Idag driver FI tillsyn över:

  • 2000 finansiella bolag
  • 900 utländska företag som driver finansiell verksamhet i Sverige
  • 300 börsbolag

De ansvarar även för:

  • Tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning för alla finansiella marknader och finansiella företag inom Sverige. Det innebär att alla som driver någon form av ekonomisk verksamhet, vare sig det är en bank, försäkringsbolag eller en investeringsmäklare, är under uppsikt från FI.
  • Att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism både inom och utanför Sveriges gränser.
  • Se till att den ekonomiska situationen i Sverige hålls stabil.

Finansinspektionen är med andra ord den myndighet som ser till att de finansiella marknaderna i Sverige är rättvisa och att alla som har rätt att använda dessa marknader (både företag och privatpersoner) får det skydd de behöver.

Låt oss använda ett exempel på hur FI kan ingripa och vilka åtgärder kan de kan vidta mot företag som bryter mot deras regler:

År 2015 bötfälldes Nordea och Handelsbanken med över 85 miljoner då FI ansåg att deras arbete för att motverka penningtvätt inte varit tillräckligt. I sitt beslut meddelade FI att “Nordea har i princip släppt igenom allting”.

Finansinspektionen trading: konsumentskydd

Utöver de ansvarsområden som vi nämnde ovan så är en av finansinspektionens viktigaste uppgifter att skydda och stödja konsumenter. Skulle din bank svindla bort dina pengar så är det FIs uppgift att undersöka saken, vill du börja handla med aktier eller andra värdepapper så är det FI som ser till att tillgångarna erbjuds på ett rättvist sätt, och så vidare.

Vilken funktion fyller finansinspektionen för oss traders?

FI fyller en viktig funktion för oss som gillar att handla, oavsett om det är valutahandel, aktier, råvaror eller andra investeringar. Det är nämligen så att finansverket har bra koll på vilka bolag som sköter sig och vilka bolag som är mindre duktiga. Skulle det vara så att en mäklare blåser dig på pengar så är det Finansinspektionens skyldighet att se till att du får den hjälp du behöver.

För traders täcks följande områden och ekonomiska instrument av FI:

  • Finansinspektionen värdepapper: FI reglerar och har tillsyn över Stockholmsbörsen och alla företag som erbjuder tillgång till världens olika börser samt forexmarknaden och råvaruhandel i alla dess former.
  • Finansinspektionen kryptovalutor: Allt som berör handel med kryptovalutor i Sverige regleras och granskas av FI.
  • Finansinspektionen bitcoin: läs ovan.
  • Finansinspektionen CFD:s: Alla verksamheter som bedriver CFD:s i Sverige regleras av FI.

Finansinspektionens varningslista

Varningslistan hos finansverket fyller en grym funktion för alla traders. Det är nämligen så att deras lista varnar för bolag som missköter sig. Om du vill börja använda en ny mäklare eller har hittat en trading-tjänst på nätet som du vill börja använda dig av men som du inte vet är säker, så kan du dubbelkolla om den är med på denna lista.

Observera att alla företag och banker som nämns på finansinspektionens varningslista bör undvikas. Väljer du att använda tjänsterna trots varningen så är det inte säkert att FI kan hjälpa dig.

Här är en direktlänk till FIs varningslista: http://fi.se/sv/vara-register/fis-varningslista/

Finansinspektionens kontaktuppgifter

FI kontaktuppgifter

Postadress: Finansinspektionen,  Box 7821, 103 97 Stockholm

 

 

 

 

Between 65-89% of retail CFD accounts lose money.