Handla terminer – Vad är det?

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

Precis som CFD-handel och aktiehandel är handel med terminer (futures på engelska) ett mycket populärt sätt att investera i finansiella instrument. Från början utvecklades terminskontrakt för råvarumarknaden som fortfarande representerar den största delen av terminshandel, men på senaste kan man även köpa finansiella terminer på t.ex. valutapar och aktieindex. Under 2017 introducerades terminskontrakt för bitcoin.

Är du intresserad av att handla med CFD:s hänvisar vi dig istället till avsnittet om den sortens handel via guiderna i toppmenyn.

Hur investerar man i terminer?

Terminskontrakt säljs i regel på terminsbörser som i regel drivs av traditionella aktiebörser såsom NYSE eller Stockholmsbörsen. Teminer kan också köpas direkt från en producent. I Sverige ansvarar Avanza och Nordnet för stora delar av marknaden.

Tanken med en termin är att man som köpare skriver ett kontrakt med en säljare (börsen) där man kommer överens om att du ska köpa ett visst antal underliggande tillgångar för ett förutbestämt pris i framtiden. På grund av detta lämpar sig terminshandel bäst för långsiktiga investeringar och inte daytrading.

Man brukar dela in terminshandel i två olika varianter: hedging och spekulativ terminshandel.

Hedge-handel

När man köper eller säljer terminer som hedger gör man det för att säkerställa priset på en råvara i ett försök att planera framtiden. Om du till exempel arbetar som bonde och odlar vete kan du sälja ditt vete i terminer, dvs. för ett förutbestämt pris redan innan vetet är redo för försäljning. På så sätt försäkrar du din framtida inkomst och kan planera inför framtiden.

Ett bra exempel på hedge-köpare av terminskontrakt är flygbolag som ofta köper stora mängder bränsle i form av terminer för att försäkra sig om att de kommer betala ett visst pris och inte mer.

Spekulativ terminshandel

Spekulativ handel sker i regel på världens börser och det är denna sortens investering du som privatperson sysslar med. Tanken är att du spekulerar på en underliggande tillgång genom att köpa ett terminskontrakt. Skillnaden mellan spekulativa terminer och hedge-terminer är att du i stället för att vänta på att råvaran ska levereras till dig, säljer kontraktet innan utgångsdatumet. Har priset på tillgången sjunkit under det pris som bestämts i kontraktet går du med vinst.

Eftersom det finns en överhängande risk att en av parterna säljer sin del av kontraktet brukar terminer inkludera både marginal och säkerhetsnivåer som stabiliserar affären. Detta system kan så klart skydda konsumenten men den främsta anledning är att skydda den inblandade börsen från förlust.

Vad är skillnaden på CFD-handel och terminer?

Både CFD-handel och terminer är spekulativa investeringar fast det finns flera skillnader mellan de metoderna. Terminshandel sker som sagt oftast på en aktiebörs och jämfört med andra investeringsmetoder är det svårt att bemästra, dessutom krävs det ofta stora investeringsbelopp då råvaror och valutapar inte tenderar att röra sig särskilt mycket i pris.

CFD-handel däremot är snabbare, lättare att lära sig och genomförs via mäklare på nätet vilket innebär att det är mer tillgängligt. En av de främsta fördelarna med CFD-handel är att man kan enkelt kan go short och long, dvs. investera i stigande och sjunkande priser.

Om du är intresserad i att börja handla med CFD:s behöver du först hitta en pålitlig mäklare. Följande aktörer är helt reglerade och säkra att använda, dessutom anses de vara ledande i branschen:

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

Köpa råvaror som terminer

Som sagt utvecklades terminer ursprungligen för råvarumarknaden och det var först 1972 som terminskontrakt för andra underliggande tillgångar introducerades. Än idag består en stor del av terminsmarknaden av just råvaror och vill man investera i råvaror är terminskontrakt den mest populära metoden. Anledningen till detta är att det som privatperson är svårt att köpa råvaror i stora kvantiteter då man måste förvara det och respektera faktorer såsom hylltid och bäst före datum. Därför är det bättre att spekulera på råvarornas pris i form av terminskontrakt.

Generellt sett är guld, naturgas och brent olja populära råvaror att handla med, men det investeras även flitigt i produkter såsom socker, kaffe, majs och bomull.

Köpa kryptovalutor som terminer

Under 2017 uppdaterades terminsmarknaden med en ny sorts underliggande tillgång, nämligen bitcoin och kryptovalutor. Anledning till detta var att man försökte hitta ett sätt att investera i kryptovalutor under reglerade former i en miljö som investerare redan kände till. Terminskontrakt är fortfarande det enda sättet för en traditionell börs att få tillstånd att erbjuda kryptovalutor till sina kunder.

Än så länge kan man endast köpa bitcoin som termin men det har diskuterats ifall man kan hitta lösningar för att köpa ethereum (ETH), och investra i ripple (XRP) och andra inflytelserika kryptovalutor som terminer. Idag är de mest framträdande börserna som erbjuder bitcoin-terminer CME-börsen i Chicago samt Chicago Board Options Exchange (CBOE). Även Nasdaq och NYSE har uttryckt sitt intresse för kryptovalutaterminer men det har visat sig mycket svårt att få tillstånd från SEC och andra reglerande myndigheter.

Köpa indices och valutor som terminer

Indices och valutor tillhör en grupp som kallas finansiella terminer eftersom kontrakten representerar ett finansiellt instrument. Denna form av terminshandel introducerades i USA år 1972 och idag utgör marknaden en stor del av börsers dagliga verksamhet. Faktum är att det idag finns få traditionella börser som inte erbjuder terminer på instrument utöver råvaror och det är något som många investerare och företag föredrar att handla med. Generellt sett används terminer för att utöka portfolios med alternativa investeringar och eftersom terminer baseras på försäljning i framtiden låter det investerare handla med andra instrument under tiden.

Sammanfattning av terminer och hur man investerar i terminskontrakt

Ett terminskontrakt heter futures contract på engelska och är ett kontrakt som representerar en framtida investering i en underliggande tillgång för ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt. Man kan använda sig av terminer för att försäkra sig om att köpa eller sälja en råvara för ett visst pris (hedging) eller för att spekulera på en underliggande tillgångs pris.

Traditionellt sett har terminer används för råvarumarknaden och det är fortfarande det vanligaste sättet att köpa råvaror även om marknaden idag är större. Utöver råvaror kan man nämligen köpa terminer för aktier, valutor, optioner och på senaste även kryptovalutor.

Glöm bara inte att terminer är svårt att bemästra och nästintill omöjligt att syssla med som daytrader. Alternativet är att istället investera i ovanstående marknader med CFD – något som många investerare föredrar då det är enklare, mer praktisk och betydligt snabbare.

Between 65-89% of retail CFD accounts lose money.