Maker (MKR)

Maker (MKR) är en DAO, eller decentralized autonomous organization på engelska, som fungerar tillsammans med en token som skapades i augusti 2017. Makers token (MKR) distribuerades under december månad av DAI Foundation som är en del av ett större projekt som senare under året kommer resultera i DAI, en så kallad stablecoin. En stable coin är en kryptovaluta som är knuten till en fast växelkurs (i detta fall Ethereum) och som kan jämföras med fasta växelkurser för fiatvalutor.

Hur fungerar DAI och MKR tillsammans?

Maker är, som vi nämnt, en decentraliserad organisation som styrs av de som äger MKR tokens och systemet har två syften. Det första syftet är att betala avgifter för DAI när nya mynt skapad och det andra syftet är “styra” systemet.

Handla kryptovalutor hos IQ Option

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

Hur fungerar Maker

Användare som äger MKR tokens har som uppgift att rösta om beslut relaterade till systemet, i uppgifterna ingår att rösta om risker för lån, värdet av DAI, med mera. Det innebär att de som äger MKR har en direkt påverkan på kryptovalutans marknadsvärde.

MKR tappar i pris när användandet av DAI ökar eftersom varje DAI-kommission som betalas resulterar i att en MKR token förstörs. Dessutom kan ett felaktigt beslut från en MKR-ägare leda till att organisationen tvingas skapa nya mynt vilket i sin tur sänker priser för de existerande mynten. Som du kanske förstår är detta system oerhört komplext och det kan vara svårt att förstå sig på. I ett försök att klargöra grunderna har vi sammanfattat MKR system på följande vis.

Låntagare som lånar DAI i utbyte mot ETH får tokens som en garanti vilket skapar en DCP collateral dept position. På grund av detta kan man äga DAI som går att växla för ETH:s och målet är att göra vinst på växelkursen. Om ETH som använts till garanti betalas tillbaka så måste nya DAI:s köas med extra avgifter som betalas till de som äger MKR.

Sen finns det även de som äger DAI och inte har tagit ett lån i ETH utan som bara hoppas att värdet på token kommer öka.

Slutligen har vi MKR-ägare som agerar styrelser över organisationen och som rösta om diverse lån samt arbetar med att stabilisera värdet på DAI. Dessa personer fungerar som garnater för alla DAI-lån om värdet på den digitala valutan som använts som garanti, plötsligt faller i värde. På grund av detta är det viktigt att de som köper MKR faktiskt förstår sig på marknaden och kan ta välinformerade beslut om möjliga lån.

Detta system är som sagt oerhört komplext och än så länge är det också väldigt nytt. I skrivande stund har endast MKR tokens släppts och lanseringen av DAI är planerad till senare i år.

Hur man köper Maker (MKR)

Om du vill köpa Maker så måste du först köpa antingen bitcoin (BTC) eller ethereum (ETH) för att sedan för över de mynten till en av följande exchanges: Bibox.com, Gate.io, OkEx, OasisDex, IDEX, Radar Relay. Här på Bullmarketz.com tycker vi att det är bäst att köpa BTC och ETH från pålitliga börser och tjänster såsom IQ Option.

Between 65-89% of retail CFD accounts lose money.