Nekade Bitcoin ETF:er kommer omprövas

Nekade Bitcoin ETF:er kommer omprövas

Senast igår kunde vi rapportera om hur the SEC hade gett avslag på 9 ETF-ansökningar den senaste veckan. Eftersom de flesta menar att ETFs är det största hoppet för att göra kryptovalutamarknaden mer tillgänglig för handel påverkades kursen av att ansökningarna fått avslag och gjorde ett kraftigt dyk. Straxt därefter offentliggjordes nya uppgifter om att ansökningarna ska omprövas.

Bitcoin kraschar: Är detta början på slutet för kryptovalutorna?
Res dit kronan räcker längst
BM Marknadsrapport 02/10 – 2018: GE, Pepsi, EUR och Ripple

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

  • I onsdags valde the SEC att neka 9 nya bitcoin-ETF:er och marknaden rasade

  • En dag senare valde the SEC att dra tillbaka sitt beslut och meddelade att man kommer ompröva ansökningarna

  • Ännu har ingen tidsram för granskningen fastställts och the SEC har inte erbjudit mer information om situationen

Börshandlade fonder i USA är strikt reglerade av the SEC och målet med de nya bitcoin produkterna är att göra handeln av kryptovalutor mer lättillgänglig.

Enkelt förklarat är en börshandlad fond ett instrument som är kopplat till en underliggande tillgång, i detta fall bitcoin. Via en investering får man all laglig rätt till fonden men har ingen faktisk rätt till den underliggande tillgången. Alltså kan du inte be fonden att plocka ut dina bitcoins.

När ETF:erna blir godkända förväntar man sig alltså att marknaden för kryptovalutor bli mer tillgänglig för gemeneman och först då förutspår man att större investerare kommer våga ge sig in på marknaden. De spekuleras även kring att en ny rekordrusning kan inledas i samband med att de första fonderna blir tillgängliga.

Begick the SEC ett misstag?

De tidigare avslagen har handlat om säkerhet eftersom kryptovalutor fortfarande är en relativt ny teknik och enligt the SEC är de “oberäkneliga”. Avslagen i veckan var inget undantag utan handlade om just det; att säkerheten inte är tillräcklig.

Men kort efter avslagen blivit offentliga gick The SECs Hester M. Peirce ut och tillkännagav sitt officiella avståndstagande gällande avslagen på ansökningarna. Hon ifrågasätter deras omdöme och menar att de, istället för att pröva derivatet, gått utanför sina befogenheter och bedömt granskat hela kryptovalutamarknaden.

Ännu finns det inga uppgifter om vad omprövningen innebär eller hur lång tid den kommer ta men vi fortsätter bevakar situationen med spänning. 

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

Kommentarer

HEMSIDAN: 0
Between 65-89% of retail CFD accounts lose money.