Viktiga Nyckeltal för aktieanalys

Viktiga Nyckeltal för aktieanalys

Något alla daytraders behöver är en förståelse om hur man räknar ut och använder nyckeltal till att planera sina investeringar. Du har säkert hört talas om P/E-tal och kanske även P/S-tal tidigare, men frågan är hur man räknar ut dem och ännu viktigare hur man använder nyckeltalen på bästa sätt.

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

Eftersom analyser och nyckeltal är så viktiga för den som vill bli framgångsrik inom aktiehandel tänkte vi passa på att erbjuda en fullständig guide till de bästa nyckeltalen. Vi kommer inleda guiden med att beskriva de två olika metoderna man kan använda för att analysera en aktie innan vi fortsätter med diverse nyckeltal och i vilka situationer de har mest potential att stödja dig.

Teknisk analys

Innan vi kan börja prata om nyckeltal måste du förstå att det finns två olika sätt en investerare kan analysera aktiemarknaden. Den första metoden kallas för en teknisk analys och den baseras på att man kan förutspå hur en aktiekurs kommer utvecklas genom att studera marknaden och tidigare prisrörelser. När du utför en teknisk aktieanalys antar du att kursen alltid rör sig i trender och att historien upprepar sig. Tanken är att du kan studera hur ett pris har utvecklats över tid och sedan anta att priset kommer fortsätta utvecklas på ett liknande sätt i framtiden.

Att analysera aktierpriset på detta sätt är mycket effektivt och något som används av alla seriösa aktieinvesterare. Dessutom kan man applicera samma koncept på andra marknader och värdepapper. Däremot använder man inga nyckeltal när man analyserar på detta sätt eftersom man förlitar sig på själva marknaden.

Fundamental analys

Den andra sortens analys kallas för en fundamental analys och till skillnad från den tekniska analysen baseras denna sorten på information som man erhåller direkt från företaget. Genom att studera olika siffror och tal såsom vinst och skulder kan man räkna ut hur mycket marknaden skulle betala för företaget eller dess aktier och på så sätt kan man bilda sig en uppfattning om ifall aktien är under- eller övervärderad. Datan kan man sedan använda till att förutspå aktien och företagets framtid och huruvida man kan göra en investering med bra potential eller om man ska leta vidare efter andra möjligheter.

Innan du börjar räkna ut nyckeltal måste du förstå följande termer.

  • Vinst per aktie, kallas earnings per share på engelska och förkortas därav som EPS. Det är ett av de viktigaste värdena för aktieägare då det visar på hur mycket vinst en aktie skapat. Du får tag på ett företags EPS genom att dividera företagets vinst med antalet tillgängliga aktier. Summan visar exakt hur mycket vinst företaget gjort per aktie. Observera att det finns två sorters vinst per aktie, antingen en EPS baserad på genomsnittet från det gångna året eller en uppskattad EPS för de kommande 12 månaderna.
  • Aktiekurs är naturligtvis precis vad det låter som – det är det värde som visar hur mycket en aktie kostar. Denna siffran uppdateras konstant under tiden som marknaden är öppen och du kan alltid hitta de senaste priserna i vår aktiekursgraf.
  • Marknadsvärde eller marknadsvärdering använder man för att beskriva hur mycket ett företag är värt. Marknadsvärdet avslöjar hur mycket ett företag är värt baserat på aktiekursen och du räknar ut värdet genom att multiplicera antalet tillgängliga aktier med aktiepriset.

P/E-tal

PE-tal eller P/E-tal är en förkortning av Price/Earnings eller pris och vinst på svenska och det är det mest populära och använda nyckeltalet av dem alla. Det är enkelt att förstå hur P/E-talet fungerar och hur man räknar ut det och dessutom erbjuder talet en bra insikt i hur ett företag presterar.

För att räkna ut ett P/E tal behöver man tillgång till två värden: aktiekursen samt vinsten per aktie (EPS) och resultatet får man genom att dela de två med varandra på följande vis.

Låt oss säga att ett företags aktie idag kosta 1000 kr (aktiepris) och att företagets EPS är 20, då innebär det att PE-talet är 50. (1000 / 20 = 50).

Aktiekursen för en specifik aktie hittar du lättast i en pålitlig aktiegraf och uträkningen är alltid baserad på det nuvarande priset. Däremot är det upp till dig om du vill använda en ‘basic EPS’ eller en ‘estimated EPS’ för att antingen få en ‘traling P/E’ eller en ‘estimated P/E’. I de allra flesta fall är det bättre att använda sig av en ‘estimated P/E’ (uppskattat P/E-tal) när man planerar en investering eftersom värdet då är baserat på en förutsägelse och inte historiska värden.

Ett högt P/E-värde indikerar att investeraren kommer få betala mer för en aktie än den aktien är beredd på att ge tillbaka i vinst. Ett lågt P/E-tal kan berätta att aktien är undervärderad och därför har stor potential att växa vilket är precis vad man letar efter.

Vad är ett PEG-tal?

Bara för att PE-talet är det mest populära nyckeltalet som finns betyder inte det att det är det bästa. Faktum är att det finns flera problem med P/E-talet som gör värdet begränsat och inkorrekt. På grund av det finns det en uppdaterad version som man kallar för PEG-tal. PEG är en förkortning av price/earnings to growth ratio eller pris och vinst i jämförelse med tillväxt.

Skillnaden mellan ett PE-tal och ett PEG-tal är att PEG också fokuserar företagets tillväxt vilket ger en mer exakt uppskattning. Genom att räkna ut PEG kan du jämföra hur mycket ett företags aktie är värd i jämförelse med hur snabbt företaget växer vilket är viktigt då aktierpriset och företagets tillväxt står i direkt korrelation med varandra.

För att räkna ut PEG-talet tar du företagets P/E-tal (se ovan) och delar det med företagets förväntade tillväxt (Forecast Earnings Growth/Growth Rate).

Som sagt erbjuder PEG-talet en mer heltäckande uppskattning för hur ett företag och dess aktie kommer utvecklas än ett enkelt P/E-tal gör

P/S-tal

P/S-tal är en indikation som används till att jämföra ett företags aktiekurs med företagets årliga försäljning. Tanken bakom ett P/S-tal är att skapa en bild över hur mycket en investerare måste betala för varje dollar som företaget säljer för.

Vill du räkna ut ett P/S-tal för en aktie börjar du med att dela företagets årliga försäljning med priset per aktie baserat på genomsnittet från de senaste 12 månaderna.

Andra viktiga ekonomiska nyckeltal

Utöver de ovannämnda nyckeltalen, som är det tre mest använda värdena för aktieinvesteringar, finns det andra tal du bör känna till. Till exempel ‘Debt to Equity Ratio (D/E-tal) som mäter företagets skyldigheter och skulder med aktieägares andel, och ‘Price to Book Ratio’ (P/B-tal) där man jämför företagets aktiepris med det bokförda värdet. Man kan även räkna ut ’Current Ratio’ (nuvarande värde) för att utvärdera om värdet för företagets kortsiktiga tillgångar är tillräckligt för att betala tillbaka företagets kortsiktiga skulder.

Det sista nyckeltalet vi kommer nämna är ’Payout Ratio/Dividend Ratio’ som används för att kontrollera ett företags förmåga att betala utdelning. Detta värde används endast av investerare som baserar sina investeringar på möjligheten att få utdelning och värdet används för att utvärdera om det finns en överhängande risk att utdelning kommer stoppas. En hög Payout Ratio betyder att utdelning befinner sig i riskzonen medan ett lågt värde indikerar att utdelningen kommer behållas eller till och med ökas.

Ett par användbara tips om hur man bäst använder nyckeltal

All den information vi pratat om i artikeln kan enkelt hittas i de flesta aktiekursgrafer eller så erbjuds de direkt av företagen eftersom det är allmän information de ska dela med sig av i sina kvartals- och årsrapporter. Idag kommer de mer avancerade aktieprisgraferna ofta med nyckeltalen, framför allt P/E-talet, uträknade så att du slipper gå igenom processen på egen hand.

Slutligen vill vi tillägga att det är något du måste förstå om du planerar att använda nyckeltal till att jämföra två företag och planera en investering. Du kan aldrig använda nyckeltal såsom P/E och P/S för att jämföra två företag i olika industrier eftersom resultaten inte kommer stämma överens. Ett högt PEG-värde inom byggnadsbranschen är inte nödvändigt ett högt värde inom teknikindustrin, och vice versa. På grund av det används nyckeltalsanalyser endast inom en och samma bransch och vill du mäta olika aktier från olika branscher med varandra är det bättre att använda en teknisk analys. 

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

Kommentarer

HEMSIDAN: 0
Between 65-89% of retail CFD accounts lose money.