Vad är ett P/E-tal för aktier?

P/E-tal är ett av de viktigaste nyckeltalen att granska innan man investerar i aktier. Ett P/E-tal används för att räkna ut hur mycket ett bolag är värt och lång tid det kommer ta innan man får tillbaka en möjlig investering. Fördelen med ett P/E-tal är att man kan jämföra bolag av olika storlekar med ett och samma begrepp, oavsett omsättning och vinst.

Vad står P/E-tal för?

Innan vi fortsätter och beskriver hur man kan använda ett P/E-tal är och svara på frågan: vad är PE tal? Behöver vi förklara vad talet betyder. P/E är en förkortning av Price/Earnings – pris/vinst på svenska – och kan i vissa sammanhang omnämnas som PE tal eller PE-tal. På engelska kan PE tal ibland skrivas som PER och är då en förkortning av Price-Earnings-Ratio.

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

Hur räknar man ut P/E-tal för specifika aktier?

För att räkna ut ett P/E aktie-tal behöver man ha tillgång till ett företags aktiekurs (P) samt vinst per aktie (E). All börsnoterade företag är tvungna att dela med sig av sin vinst åtminstone en gång om året och är därför inte svårt att få tag på. Aktiekursen är priset för en enskild aktie.

När man sen ska räkna ut PE talet så tar man aktiekursen och delar det med vinst per aktie – summan är det man kallar för P/E-tal. Vi kommer använda ett exempel med Googles aktiekurs för att bättre förklara.

I första bilden nedan ser du ett exempel på Googles aktiekurs i en akitegraf från Markets.com – en av de ledande CFD-aktiemäklarna på marknaden. I den andra bilden ser du ett exempel på Googles vinst per aktie eller earnings per share (EPS) direkt från Nasdaq-börsen. Genom att ta aktiekursen från första bilden = $1002, och dela den med siffran från andra bilden = 18, så får vi fram P/E-talet för Google.

1002 / 18 = 55,6

P/E-talet för Google är 55,6 baserat på nuvarande aktiekurs och vinst per aktie beräknat under 2017. Som vi nämnde tidigare stämmer siffran endast om vinst per aktie förblir densamma.

OBS! P/E-tal räknas ut årsvis. Det innebär att du alltid använder vinst per aktie från föregående år, alternativt en prognos för det kommande året.

Vad används ett P/E tal för?

P/E-tal har två huvudsakliga användningsområden. För det första kan ett P/E-tal berätta hur lång tid det kommer ta innan man får tillbaka sitt investerade belopp. Givetvis baseras den uträkningen på tanken att företaget fortsätter växa i samma hastighet. Skulle företagets vinst öka kommer du få investeringen tillbaka snabbare och om vinsten sjunker kommer det ta längre tid. Ett P/E-tal avspeglar helt enkelt marknadens förväntningar på ett bolag och dess vinst.

Dessutom kan ett P/E-tal användas för att kontrollera om en aktie är över- eller undervärderad. Alla börser har ett genomsnittligt P/E-värde och bolag som ligger över den siffran kan vara övervärderade medan bolag under snittet kan vara undervärderade.

Med det sagt så är över- och undervärderingar aldrig exakta. Ett större och väletablerat bolag växer nämligen långsammare än ett nyare och man kan inte alltid stirra sig blint på dessa siffror. Dessutom värderas olika företag olika beroendes på industri eftersom vissa industrier påverkas mer av samhällets ekonomiska status än andra. Bara för att två bolag har samma P/E aktietal så innebär inte det att investeringarna är likvärdiga. På grund av detta rekommenderar vi att du använder P/E-tal och andra nyckeltal till att jämföra bolag i samma bransch och inte över industrigränser.

Nu frågar du kanske dig själv vad är PE-talet för Stockholmsbörsen? Under de senaste seklet har PE-snittet på Stockholmsbörsen varit 14.

Använda P/E-tal

Som vi redan nämnt används P/E-tal för att utvärdera om det är lönsamt att investera i en aktie. Eftersom uträkningen baseras på ett bolags vinst och tillväxt kan detta begrepp användas för att jämföra olika bolag. Därför är P/E-tal en viktig del av förarbetet som leder upp till en investering.

Hur investerare väljer att tolka P/E-tal skiljer sig. Vissa investerare föredrar att köpa aktier i bolag med höga PE-tal medan andra föredrar bolag med låga PE-tal. I slutändan handlar det om vilken sorts strategi du använder dig av.

P/E-tal kan även kombineras med andra nyckeltal såsom P/S-tal och PEG-tal fast mer om det längre ner på denna sida.

Vad är samspelet mellan marknadsvärde och P/E-tal?

Ett P/E-tal kan också används för att räkna ut hur mycket marknaden är beredd på att betala för ett bolag, dvs. bolagets marknadsvärde. Genom att multiplicera ett bolags PE värde med vinsten får du marknadens värdering.

Låt oss säg att bolaget i exemplet ovan med PE tal 2 hade en årsvinst på 20 miljoner. Då tar vi 20 miljoner X 2 = 40 miljoner. Det innebär att marknaden skulle vara villig att betala 40 miljoner för Aktie AB.

Negativa P/E-tal

Som nybörjare kommer du förr eller senare stöta på uttrycket negativt PE tal. Ett negativ P/E-tal hänvisar till ett bolag som inte går med vinst. Fast eftersom vinst krävs för att räkna ut ett P/E-tal så existerar inte negativa P/E-tal förutom i teorin. Man kan däremot räkna ut ett förväntat P/E-tal för ett bolag som går med förlust.

Genom att använda ett bolags förväntade vinst kan man räkna ut ett förväntat P/E-tal. Givetvis är detta tal inte lika stabilt eller exakt som ett vanligt PE tal men det används ibland och kan vara bra att känna till.

Andra nyckeltal för aktiehandel

Vi har redan nämnt att det finns andra nyckeltal utöver PE. Vill du lära dig mer om andra nyckeltal så har vi detaljerade beskrivningar om dem också, annars erbjuder vi en snabb genomgång här:

Vad är ett P/S-tal? – Ett P/S-tal är snarlikt ett P/E-tal men istället för att använda bolagets vinst så räknar man med bolagets omsättning. För att räkna ut ett P/S-tal delar man aktiekursen med bolagets omsättning.

Läs mer om P/S-tal här.

Vad är ett PEG-tal? – Ett PEG-tal används för att räkna ut om ett bolags aktie är dyr eller billig i jämförelse med bolagets tillväxt. För att räkna ut ett PEG-tal delar du bolagets P/E-tal med bolagets tillväxt per aktie.

Läs mer om PEG-tal här.

Nyckeltal som P/E, P/S, och PEG kan användas tillsammans eller på egen hand beroendes på vilken investeringsstrategi du använder. Kom bara ihåg att även om nyckeltal är viktiga vid investeringar så rekommenderas det inte att du baserar dina investeringar uteslutande på nyckeltal. Det finns många andra faktorer att överväga innan du investerar på börsen.

65-89% of retail CFD accounts lose money.