Vad är ett P/S-tal för aktier?

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

P/S-tal är ett av de viktigaste nyckeltalen för en fundamental aktieanalys och något som de flesta investerare överväger innan de tar ett slutgiltigt beslut angående en investering.

Precis som de flesta nyckeltal inom aktiehandel kommer förkortningen PS från engelskan. P står för price och S står för sales, dvs. Price-to-Sales Ratio (PSR). På svenska kan man kalla de pris och försäljning (omsättning). Ett P/S-tal är helt enkelt en uträkning som används för att jämföra ett bolags aktiekurs med omsättningen och något du bör förstå innan du börjar investera i aktier.

Räkna ut ett P/S-tal

Som sagt får man tag på ett PS-tal genom att jämföra ett bolags aktiekurs med omsättningen, fast det finns två olika sätt att räkna som ger än samma resultat. Antingen delar du bolagets pris per aktie med omsättningen per aktie, eller så delar du bolagets marknadsvärde med bolagets totala omsättning. Låt oss förklara med två olika exempel.

1. Pris per aktie / omsättning per aktie

Den första uträkningen fokuserar på priserna på en per-aktie-nivå. Du jämför helt enkelt hur mycket en aktie kostar med hur mycket ett bolag omsätter per aktie. Priset per aktie – aktiekursen – hittar du enkelt i de aktie-kursgrafer som erbjuds på denna webbplats. Omsättningen per aktie får du genom att dela bolagets totala omsättning med antalet aktier. Även denna informationen kan du enkelt hitta i de flesta kursgrafer.

2. Totalvärde / omsättning

Den andra uträkningen är egentligen samma beräkning som ovan, den enda skillnaden är att man inte räknar med priser per aktier utan istället priser som representerar hela bolaget.

Ett företags totalvärde eller marknadsvärde får du genom att multiplicera aktiekursen med antalet aktier. Omsättning får du som sagt från en kursgraf eller från företagets redovisning. Har du tillgång till de två siffrorna dividerar du dem för att få fram bolagets PS-värde.

Två olika P/S-tal

I likhet med andra nyckeltal för aktier finns det två olika P/S-tal för varje bolag och de baseras på vilka siffror du använder för uträkningen. Du kan nämligen basera din uträkning på siffror från det gångna året och på så sätt få ett P/S-tal som är baserat på hur bolaget presterat.

Eller så använder du prognoser för hur bolaget förväntas prestera under det kommande året. På så sätt får du ett P/S-tal som förutspår hur bolaget kommer utvecklas.

Förstå värdet i ett P/S-tal – vad är ett bra P/S-tal?

Nyckeltalet visar hur marknaden värderar ett bolags vinst vilket innebär att ett högt P/S-tal kan betyda en av två saker. Ett högt PS-värde visar antingen att bolagets aktie per pris är högt i jämförelse med bolagets omsättning och att bolaget förmodligen är högt värderat. Fast ett högt P/S-tal kan även innebära att marknaden har höga förväntningar för bolaget och att omsättningen kommer stiga. Det beror på att aktiekursen i regel stiger när marknaden tror att omsättningen kommer öka.

Samma sak gäller för låga P/S-tal. Antingen innebär det att marknaden värderar bolaget och dess omsättning lågt i jämförelse med aktiekursen, eller så förutspår marknaden att bolagets omsättning kommer minska.

Problemet med P/S-tal är att det kan vara svårt att avgöra om talet är bra eller dåligt. Som vi nyss förklarade kan ett högt P/S-tal både innebära goda och dåliga framtidsutsikter och det kan även ett lågt P/S-tal. På grund av detta kan man aldrig förlita sig enbart på ett P/S-tal för sina investeringar utan man behöver kombinera resultatet med andra nyckeltal såsom P/E-tal och PEG-tal.

Endast efter att man jämfört ett bolags P/S-tal med resten av sitt analytiska arbete kan man avgöra vad P/S-talet faktiskt visar.

En fördel med P/S-tal

En utav de största fördelarna med ett P/S-tal är man kan använda det för bolag som inte går med vinst vilket man inte kan om man beräknar P/E-tal. Ett PS-tal kan nämligen avgöra om marknaden tror att företaget kommer fortsätta gå med förlust eller om trenden är på väg att vända och på så sätt kan man hitta värde i företag som traditionellt sett presterar dåligt.

Om ett företag har en hög aktiekurs och en låg omsättning kan det nämligen betyda att trenden är på väg att vända och att företaget kommer börja tjäna pengar igen.

Sammanfattning av P/S-tal

PS-tal är ett nyckeltal som används för att jämföra ett företags aktiekurs med omsättningen för att avgöra om det är en bra eller dålig investering. Behöver du få fram P/S-talet för ett företag dividerar du bolagets aktiekurs med omsättningen per aktie, alternativt bolagets marknadsvärde med den totala omsättningen.

Problemet med P/S-tal är att resultatet ofta kan ha två distinkt olika betydelser och därför rekommenderar vi att du alltid kombinerar ditt P/S-tal med till exempel ett P/E-tal eller PEG-tal.

Between 65-89% of retail CFD accounts lose money.