Vad är ett PEG-tal för aktier?

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

När man investerar i aktier, framför allt när man genomför fundamentala analyser av aktier, är nyckeltal en extremt viktigt del av det förberedande arbetet. Det mest använda nyckeltalet är P/E-tal men det finns flera andra varav ett kallas PEG-tal.

PEG är en förkortning av price/earnings to growth på engelska (pris/vinst och tillväxt) och är en förlängning av P/E-talet. PEG används för att avgöra hur mycket en aktie är värd jämfört med hur snabbt bolaget växer. Genom att räkna ut vad PEG-talet är för en aktie får man en mer heltäckande prisbild än med andra nyckeltal.

Precis som andra nyckeltal är PEG för aktier användbart då man kan utvärdera om en aktie är värd att investera men man kan även jämföra en aktie med en annan aktie för att utvärdera vilken som är bäst.

Räkna ut ett PEG-tal

För att beräkna ett PEG-tal behöver man först räkna ut aktiens P/E-tal. Vi förklarar den processen i detalj på sidan om P/E-tal, men i korta drag tar man företags kurs per aktie och dividerar det med vinsten per aktie (EPS). När du väl har listat ut vad företagets PE är kan du fortsätta med resten av uträkningen.

Låt oss använda ett exempel för att bättre förklara hur det fungerar. I ett försök att vara så tydliga som möjligt kommer vi fortsätta med exemplet vi använde för att räkna ut P/E-tal. Då använde vi Google som exempel och kom fram till att Googles P/E-värde är 55,6.

Nästa steg är att beräkna Googles tillväxt. För att göra det jämför vi EPS från 2017 med EPS-prognosen för 2018. I detta fall är Googles prognos 28,59% i tillväxt enligt Nasdaq, se bilden nedan.

Därefter delar vi Googles P/E-tal (55,6) med tillväxten (28,59) och får summan 1,94.

Googles PEG-tal är med andra ord 1,94 för år 2018.

PEG-uträkning

Låt oss sammanfatta stegen igen. För att räkna ut Googles PEG-värde behöver vi först ta reda på dessa P/E-tal som i detta fall är 55,6. För det andra behöver vi räkna ut Googles förväntade tillväxt genom att jämföra EPS från förra året med EPS för det kommande året. I detta fall är Googles tillväxt beräknad att uppnå 28,50%.

Därefter delar vi P/E-talet med tillväxten för att få Googles PEG-tal.

Finns det bra och dåliga PEG-tal?

Naturligtvis är det onödigt att räkna ut ett PEG-tal om du inte vet vad du kan använda informationen till och hur du ska avläsa dina uträkningar. När det kommer till aktier brukar man säga att ett bra PEG-tal är allting under 1 och ett dåligt PEG-tal är allting över 1.

Det innebär att Google i detta fall har ett PEG-tal som inte är optimalt då det börjar närma sig 2 och vi kan försöka leta vidare efter aktier med bättre potential.

Vad används PEG-tal till?

Men vad använder man egentligen PEG-tal till?

Tanken är att man använder den information man har till hands för att utvärdera hur högt eller lågt värderad en aktie är med hänseende till bolagets tillväxt. Man kan även försöka förutspå hur snabbt man kommer få sitt investerade belopp tillbaka.

Anledning till varför PEG-tal är så bra är för att de erbjuder en mer exakt prognos för aktier än andra liknande metoder. Två bolag kan nämligen ha samma P/E-tal fast olika PEG-tal eftersom de förmodligen inte har samma tillväxt. Det innebär att aktierna ser lika bra om man endast tittar på P/E-tal, men så fort man inkluderar PEG-tal blir skillnaderna tydligare.

Det kan alltså vara fördelaktigt att inte stirra sig blind på ett nyckeltal utan försöka kombinera dem i en så heltäckande översikt som möjligt för att bättre placera sina akiteinvesteringar.

Observera att PEG-tal, precis som andra liknande nyckeltal, inte bör användas över industrigränser då det kan leda till felaktiga analyser. Du bör med andra ord inte jämföra PEG-talet för ett bolag som är verksamma inom stålproduktion, t.ex. SSAB, med ett företag som säljer kläder, t.ex. H&M. Detta beror på att olika industrier fungerar på olika vis och att de oftast inte kan jämföras svart på vitt.

Sammanfattning av PEG-tal

PEG-tal är en förlängning av det klassiska P/E-talet och det används för att analysera en akties värde och möjlighet till tillväxt över tid. Att beräkna PEG-tal för aktier är en del av en fundamental aktieanalys och något alla investerare bör bemästra.

I korta drag får man fram ett PEG-tal genom att dividera PE-värdet med en akties tillväxt.

Trots att nyckeltal är en viktig del av de analytiska förarbetet innan man investerare så kan man inte förlita sig helt på dem. Därför är de viktigt att du lär dig hur man läser av och beräknar PEG-värden men även att du lär dig utföra en teknisk analys och granska aktiekursen.

Between 65-89% of retail CFD accounts lose money.