Svenska Kronan (SEK)

Den officiella valutan i Sverige kallas för den Svenska kronan. Valutan ges ut av Sveriges riksbank, som är världens äldsta centralbank. Kronan finns i båda sedlar och mynt och som alla kan delas i 100 ören, fast sedan år 2016 så existerar inte ören i fysisk form. Svenska kronan finns tillgänglig i 10 fysiska valörer, fyra mynt och sex sedlar. Alla valörer har kända svenska personligheter och/eller kungligheter samt landskap tryckta på sig.

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

  Myntvalörer

Anledningen till att 2krs myntet har Gustav VI Adolf tryckt på sig är för att Sverige har valt att återinföra (2016) den gamla 2kr som användes under tiden då han var kung och beklädde alla mynt.

Sedelvalörer

  • 20 krAstrid Lindgren på ena sidan och ett småländskt landskap på den andra.
  • 50 krEvert Taube på ena sidan och hällristningar från Bohuslän på den andra.
  • 100 krGreta Garbo på ena sidan och en bild över Stockholm på den andra sidan.
  • 200 krIngmar Bergman på den ena sidan och gotländska Raukar på den andra sidan.
  • 500 krBirgit Nilsson på den ena sidan och ett skånskt landskap på den andra sidan.
  • 1000 krDag Hammarskjöld på ena sidan och lappländska fjäll på den andra sidan.

OBS: Svenska staten har hamnat i blåsväder vid ett par tillfällen över valet att använda Greta Garbo på 100 kr sedlarna. Detta eftersom Greta Garbo vid flera tillfällen uttryckt sig antisemitiskt.

Förkortningar

Alla valutor kan för enkelhetens skulle förkortas på ett eller annat sätt. Oftast har en valuta två olika förkortningar: en som används i skrift för så att man slipper skriva ut det fullständiga namnet och en bokstavskod som officiellt används internationellt. Detta förkortningssystem kallas ISO 4217 och är ett system som används globalt, och som tilldelar alla existerande valutor en kod bestående av tre bokstäver. I Sverige förkortas den svenska kronan kr och den internationella koden är SEK. På engelska kallas den svenska valutan för Swedish Krona, eller Swedish Crown.

Svenska kronans historia

Den svenska kronan skapades ursprungligen 1873 när Danmark och Sverige valde att ersätta sina existerande valutor (Sverige använde sig av riksdaler) men en gemensam valuta. Två år senare anslöt sig även Norge till valutaunionen. Den krona som då skapades hade samma värde i alla tre länder och kunde användas utan begränsningar över gränserna. Den gemensamma valutan hade en guldmyntfot. Idag har systemet uppdaterats något och även om tre länder fortfarande använder krona så är det från år 1914 tre olika valutor med värden som skiljer sig åt något.

Svenska kronan idag

Mellan åren 2015 – 2017 så genomgick den svenska valutan en uppdatering där alla existerande mynt och sedlar ersattes med nya, dessutom skapade man två nya valörer: 2kr och 200 kr. Som en introduktion till utbytet så gjordes fysiska ören obrukliga.

Den svenska kronan är relativt populär inom valutahandel med tanke på hur liten omfattning valutan har i jämförelse med andra av världens valutor. I listan över de mest handlade valutorna år 2016 hamnar den svenska kronan på en imponerande 9:e plats, mittemellan Kinesisk Yuan och Nyzeeländsk dollar. Dessutom hamnar SEK på en 12:e plats över världens mest använda och stabila valutor. Sveriges valuta handlas framför allt i valutaparen SEK/USD och SEK/EUR och vill du få en överblick på hur priserna för dessa valutapar eller andra valutapar beter sig kan du använda dig av vår valutaomvandlare här.

Svenska kronans mest populära valutapar

Alla valutor har andra valutor som de ofta associeras med och som därför oftast omräknas i valutaomvandlare. Detta är i regel valutapar som oftast köps eller säljs (de flesta valutor handlas mest med USD, EUR, GBP, etc.) eller de valutor som man ofta växlar pengar till av olika anledningar, såsom grannländer. När det gäller svenska kronan så är följande valutapar extra populära.

SEK/EUR – detta par är populärt på grund av båda de två ovanstående anledningarna. Euron är nämligen den valuta som svenska kronan oftast köps tillsammans med inom valutahandel. Dessutom är det naturligt att många omvandlar SEK till EURO i samband med resor i resten av världen då Svenska kronan är en av få europeiska valutor som fortfarande inte är en del av euroområdet.

SEK/USD – i de flesta fall när svenska kronan och den amerikanska dollarn jämförs så är det på grund av investeringsmöjligheter. Man vill helt enkelt kontrollera hur mycket SEK är värd i USD och vice versa, så att man kan planera lönsamma investeringar. Dessutom har den svenska turismen i USA växt betydligt på sistone vilket även det ökat intresset för valutaparet.

SEK/NOK – de som jämför den svenska och norska kronan gör det främst av två anledningar: antingen för att man ska resa till Norge eller för att man är intresserad av att köpa varor från grannlandet.

SEK/DKK – relationen mellan den danska och svenska kronan är lik den mellan norska och svenska kronan. Här är intresset extra stort i södra Sverige tack vare de enkla möjligheterna att ta sig mellan länderna. Dessutom finns det en stor population av svenska medborgare i södra Sverige som dagpendlar till arbete i Danmark och för dem är det extra viktigt att hålla kolla på växelkursen.

SEK/GBP – intresset i valutaparet svensk krona och brittisk pund är lite av en kombination av alla ovanstående anledningar. För det första är det en av de valutor som man oftast handlar med svenska kronan, England, och framför allt London, är även ett stor turistmål för svenska resenärer och slutligen så finns det många företag som säljer produkter direkt från England till resten av Europa.

Svenska kronor och Euro

Sverige anslöts sig till Europeiska Union år 1995 och ingick samtidigt i en överenskommelse att ersätta den existerande valutan med Euro, när nödvändiga krav uppnåtts. Sveriges regering har däremot valt att inte anta Euron som sin valuta baserat på det faktum att valutan inte kommer ändras förens det svenska folket och de svenska partierna är överens om att ett byte skulle vara nödvändigt. I 2003 röstade den svenska befolkningen ner ett förslag om att ansluta sig till eurozonen och sedan dess har stödet för en nya valuta i Sverige sjunkit avsevärt. På grund av detta i kombination med eurokrisen är det orimligt att anta att Sverige inom en snar framtid, eller överhuvudtaget, kommer välja att anta Euron som sin valuta.

Between 65-89% of retail CFD accounts lose money.