Hävstångseffekt Ekonomi & Trading

Hävstänger är en väsentlig del av CFD-handel och något som ger investerare möjligheten att öppna positioner med högre värde än det investerade beloppet med hjälp av en sorts kredit. På så sätt kan man öka sin potentiella vinst och samtidigt få chansen att spekulera på de minsta marknadsrörelserna. Målet med hävstänger är att ge investerare ökad investeringsförmåga.

Valutahandel kan vara oerhört lukrativt för de som lägger ner tillräckligt med tid och lär sig den kunskap och de strategier som krävs för att bli framgångsrik. Problemet är att priset på valutor sällan rör sig särskilt mycket vilket kan göra det svårt att faktiskt tjäna några större summor. Faktum är att man i regel räknar valutor med fyra decimaler för att det är just på den fjärde decimalen man ser mest rörelse. För att bekämpa detta problemet erbjuder mäklare inom valutahandel så kallade hävstänger som hjälper till att tillgängliggöra affärer som man annars inte haft råd med.

Anledningen till att man idag kan använda hävstänger för CFD-handel grundar sig i valutamarknaden. Det kan nämligen vara svårt att tjäna ordentligt med pengar från valutakurser eftersom prisrörelserna inte är så stora. Även om du köper tusen enheter i ett valutapar kommer den dagliga vinsten vara minimal om du inte använder en hävstång. Med hjälp av hävstänger och marginal kan du öka vinsten flera gånger om och skapa en lukrativ investering från en annars meningslös position.

Få en gratis kurs av vår egen Henrik Siverhall  (värde 7795 SEK) där du lär dig om hävstångseffekt och en massa mer.

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

  • Hävstångseffekt är också känt inom trading som leverage.
  • En hävstång är mer eller mindre precis som ett lån som man tar för att betala för sin investering.

Pips

För att förstå varför en hävstång krävs måste man först förstå hur lite priset på valutor rör sig. Som vi nämnde ovan räknas valutor alltid med fyra decimaler inom valutahandel. Den fjärde decimalen kallas pip och är den viktigaste. För att förklara det bättre kommer vi använda ett exempel. Låt oss säga att du köper valutaparet EUR/SEK för 9,998 SEK per EUR, då är det 8:an som är en pip och som du ser är den värd betydligt mycket mindre än ett öre. Skulle priset efter att du köpt valutaparet stiga till 9,999 har priset stigit 1 pip och du har gått med vinst. Problemet är att du måste köpa valutorna för enorma belopp för att det ska vara värt det, vilket många inte har råd med.

Hävstång (Leverage)

För att lösa detta problem och erbjuda privatpersoner en rättvis möjlighet att tjäna pengar började mäklare introducera så kallade hävstänger. En hävstång är i korta drag ett lån som man tar för att betala för sin investering. Låt oss säga att du är intresserad av att investera i valutaparet USD/EUR men endast har 2000 kr kan du be din mäklare om en hävstång på (till exempel) 10. Det betyder att det totala beloppet som investeras är 20 000 kr och att du belånat 18 000 kr från mäklaren. Som du kan se ger en hävstång dig möjligheten att vinna mer pengar än du normalt hade haft råd med.

Investera med marginal

En marginal är ett lån som erbjuds av en mäklare för att skapa en hävstång. Beroendes på vilken tillgång du investerar i kan storlek på marginalen variera från att dubbla det investerade beloppet till att öka värdet flera gånger om. För att du ska kunna investera med marginal och hävstång måste du öppna ett handelskonto med en mäklare. Glöm bara inte att vissa länder i världen, däribland USA, inte tillåter marginalhandel och att reglerna för vad som är tillåtet kan variera. I Sverige och resten av Europa får du lov att handla med marginal med vissa begränsningar som du kan läsa mer om nedan.

Risker

Precis som att en hävstång kan öka dina vinstchanser och ge dig en rättvis möjlighet ökar den så klart även riskerna. I exemplet ovan är det faktiskt bara 2000 kr av de 20 000 som investerats, som är dina – resten är ett lån som du kommer vara tvungen att betala tillbaka om affären inte går som planerat. Som tur är erbjuder många mäklare säkerhetsmarginaler där de automatiskt säljer din position så fort du hamnat på ett negativt värde och därför inte är tvungen att betala tillbaka hela beloppet. Hur säkerhetsmarginalen räknas ut beror på mäklaren. Somliga har exakta förutbestämda belopp som agerar som gräns, medans andra räknar ut en procentenhet baserat på hur mycket din investering ligger på.

Vi fortsätter använda exempelt ovan och nu antar vi att säkerhetsmarginalen är 10%. Det betyder att du riskerar att förlora ditt investerade belopp (2000 kr) + 10% av hävstången (1800 kr), eller totalt 3800 kr.

Eftersom hävstänger är förknippade med extrem risk är det viktigt att du ser till att du verkligen förstår hur det fungerar och vilka villkor din mäklare erbjuder. Utsätt inte dig själv för onödig risk.

Hävstänger på andra marknader

Vissa mäklare erbjuder hävstänger för andra investeringsmöjligheter än bara valutor, fast det är emellertid bara inom valutahandel som det oftast är nödvändigt. Andra marknader har priser som rör sig mer och därför har de flest råd att satsa tillräckligt med pengar för att det ska bli lönsamt utan att belåna sig. Utöver valutahandel är det är framför allt inom CFD:s, aktier och råvaror som man använder sig av hävstångseffekter.

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

Hur använder man en hävstång?

Vad används hävstänger till egentligen? Tanken är att man ska använda hävstänger till att maximera sin avkastning på investering (ROI) genom att investera med pengar som du inte äger.

När du handlar aktier med hävstång är marginalen nästan alltid 2:1 vilket betyder att mäklaren matchar det investerade beloppet. Om du investerar 10 000 kronor med en 2:1 marginal kan du köpa aktier för 20 000 kronor. Andra tillgångar har större marginal och du kan till exempel köpa valutapar med 30:1 vilket innebär att mäklaren lånar dig 30 gånger det investerade beloppet.

Låt oss förklara med ett exempel.

Du har hittat ett företag som du vill investera i – företagets aktier säljer för 100 kronor och du har tillgång till en hävstång på 2:1. Du har råd att investera 10 000 kronor vilket innebär att du kan köpa 100 aktier på egen hand, men eftersom mäklaren är villig att matcha din investering kan du köpa 200 aktier för 20 000 kronor. Två veckor senare har aktien stigit med 30% och du kan nu sälja dem för 130 kronor styck. Med andra ord är din investering nu värd 26 000 kronor och du väljer att stänga positionen och sälja aktierna. Efter att du betalat tillbaka mäklaren de 10 000 kronor du lånat har du 16 000 kronor kvar varav 6 000 är vinst. Utan hävstången hade du bara tjänat 3 000 kronor och rent tekniskt sett har du maximerat avkastningen genom att få en 60% vinst från en 30% prisökning.

Observera att hävstänger sällan är avgiftsfria och att mäklare använder spreads och andra tekniker för att tjäna lite på dina investeringar – somliga tjänster tar även ut ränta på marginaler. Därför kan du räkna med att hela vinstbeloppet inte är ditt och vi rekommenderar att du alltid läser igenom villkoren för varje position innan du börjar investera, annars kan du få en chock när det är dags att ta ut vinsten.

Marginalkonton och reglering

För att du ska kunna handla med hävstänger måste du först öppna ett marginalkonto hos en mäklare. Beroendes på mäklaren och de tillgångar du vill investera i kommer storleken på marginalen variera. Det är inte ovanligt att CFD- och valutamäklare kräver att du tar ett snabbt test för att utvärdera hur bra förståelse du har gällande marginal och hävstångshandel. Resultatet från ditt test används sedan för att bestämma hur stor marginal du kommer ha tillgång till.

Förr i tiden kunde man handla valutor med upp till 100:1 fast år 2010 sänkte man gränsen till 50:1 på grund av risken. År 2018 valde den Europeiska Unionen att ändra reglerna igen och man begränsade hävstänger för CFD ytterligare. Idag gäller följande regler för den som vill handla med hävstänger.

  • Stora valutapar såsom USD/EUR kan handlas med marginal på upp till 30:1
  • Mellanstora valutor, guld och stora indices kan handlas med hävstänger på 20:1
  • Exotiska valutapar, indices och alla andra råvaror kan handlas med 10:1
  • Aktier som CFD:s och andra underliggande tillgångar kan handlas med 5:1
  • Kryptovalutor har begränsats till 2:1 på grund av hög volatilitet

Observera att detta är högsta gränser och att mäklare får lov att begränsa investerare ännu mer.

Riskerna med hävstänger och hur du undviker dem

Innan du börjar handla med hävstänger är det viktigt att du känner till riskerna. Det finns alltid två sidor av samma mynt, även när det kommer till hävstänger. Som vi redan nämnt kan en hävstång hjälpa dig maximera din avkastning och göra små investeringar mer lukrativa. Men i utbyte mot den ökade investeringsförmågan kommer en ökad risk och du måste alltid har en plan på hur du kan minimera riskerna du utsätter dig själv för.

Om du investerar i en aktie med en CFD och en hävstång och den aktien börjar röra sig i motsatt riktning från vad du förutspått, kommer du förlora de pengar du investerat och dessutom förväntas du betala tillbaka den marginal du erbjudits. Ju mer tillgång rör sig i “fel” riktning, desto mer förlorar du. Som du kanske förstår kan förlusten snabbt öka och innan du vet ordet av är du skyldig mäklaren stora belopp. Detta är anledning till varför EU valde att införa strikta krav på marginalhandel och varför andra länder valt att förbjuda det helt och håller.

Naturligtvis finns det metoder man kan använda för att minimera risken. För det första ska du aldrig investera om du inte är helt säker på att investeringen kommer ge dig avkastning och du bör heller aldrig använda marginal om du inte är säker på hur det fungerar. För det andra beslutade EU att införa ett krav mot negativa saldon när man uppdaterade regelverket år 2018. Det innebär att du inte längre kan förlora pengar som du inte har tillgängligt på ditt handelskonto. Tilläggningsvis rekommenderar vi att du använder stopp loss när du kan.

Stop loss

En stopp loss är en automatisk begränsning som ser till att mäklaren du använder säljer din position när den underliggande tillgången når ett visst pris. Stop loss används för att garantera vinst man redan fått och för att skydda sig mot förlust och är något alla ledande mäklare erbjuder sina kunder.

En sammanfattning om handel med hävstänger

Hävstänger är ett koncept som erbjuder investerare ökad investeringsförmåga med hjälp av marginal som betalas av mäklare. En hävstång används till att maximera avkastning när man handlar CFD:s och valutor, men även andra instrument. I regel erbjuds marginal för alla tillgångar men storleken på lånet varierar mellan olika mäklare och marknader. Generellt sett har valutor störst marginal och kryptovalutor lägst.

När man använder en hävstång så investerar man med pengar som man lånat från en mäklare vilket givetvis ökar risken. Efter att du valt att stänga en position måste du betala tillbaka mäklaren de lånade pengarna oavsett om du gått med vinst eller förlust. På grund av detta bör du alltid ha en strategi för dina investeringar och du ska alltid se till att vara medveten om riskerna.

65-89% of retail CFD accounts lose money.