Valutor

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

En valuta är ett betalningsmedel som används av ett eller flera länder tillsammans. En valuta kan användas till att betala för en tjänst eller produkt och är en absolut väsentlig del av dagens samhälle. Utan en valuta kan man nämligen inte få mat, boende eller andra saker som vi människor behöver för att överleva. Valutor är dessutom extremt viktiga för enskilda länder då priset på respektive lands valuta bidrar till landets totala ekonomi.

Valutans historia

Man har lyckats spåra användningen av valutor ända tillbaka till antika Mesopotamien 2000 år före kristus. På den tiden kunde man gå till sitt lokala tempel och byta in spannmål mot ett kvitto av samma värde som sen kunde bytas mot andra produkter. Ett liknanden system användes även i antika Egypten. Detta system utvecklades i nuvarande Mellanöstern och Europa, tack vare en ökad handel mellan olika regioner och områden, till användningen av mynt. Mynt skapades i värdefulla metaller såsom guld, silver och koppar och representerade sitt eget värde i vikt.

De första papperspengarna och grunden till de sedlar vi använder idag introducerades i Kina runt år 600 under Tangdynastin. I Kina hade man nämligen enorma tillgångar koppar vilket ledde till att priset på koppar sjönk och att mynten tvingades bli större och större tills de inte var praktiska att använda längre. Då införde man ett system där man kunde byta stora mängder koppar mot sedlar som sedan kunde användas för handel inom en viss tidsram (inte helt olikt systemet i antika Mesopotamien).

Många historiker menar på att Sverige var det första landet i Europa som införde sedlar som valuta redan år 1661, medan en del tror att spanjorerna var först cirka 100 år tidigare.

Två olika sorters valutor

Myntfot – Användandet av sedlar spred sig snabbt i Asien och Mellanöstern och med tiden utvecklades ett system där stater, istället för privata personer och religiösa organisationer, började trycka sedlar. Eftersom papperssedlar i sig saknar värde tvingades man skapa ett system där varje land som införde sedlar som valuta var tvungna att försäkra sina sedlar med en så kallad guldreserv.  Detta system kallas på svenska för myntfot (guldmyntfot) och innebär att en stat inte kan trycka pengar med ett total värde som överstiger den guldreserv de har. Det innebär också att en medborgare i detta land kan ta sin valuta till en bank och växla den mot guld för samma värde. Detta system var i flera hundra år standard i de flesta länder med ett par undantag (Sverige hade till exempel ingen guldmyntfot mellan 1914 och 1924) där andra råvaror än guld användes som reserv och under ett par perioder där fiatpengar användes (läs nedan).

Fiatpengar – Fiatpengar är en term som förklarar den sortens valuta som är standard idag. Det är en valuta som saknar en guldreserv och istället har ett värde för att institutionen som trycker pengarna (ett lands centralbank) bestämt det. Denna sortens pengar har använts vid ett par tillfällen under de senaste 1000 åren (framför allt i Kina). Även här var Sverige i framkant och i mitten på 1770-talet gjorde man det första försöket till en fiatvaluta i Sverige. Det var den nystartade banken Palmstruchska banken (Stockholm Banco) som införde en valuta utan myntfot. Tyvärr misslyckades systemet och redan under 1800-talet tvingades man tillbaka till en silvermyntfot.

Fiatpengar blev inte riktigt populärt förens under mellankrigstiden då många av länderna i Europa hade enorma skulder från första världskriget men inte i närheten med guld (eller råvaror) för att täcka dem och därför började de trycka pengar utan att ha en reserv. Numera är detta pengasystem som sagt standard. Majoriteten av alla länder i världen använder en valuta som endast har ett värde för att vi accepterat att det är så. Dagens pengar saknar med andra ord en försäkring och skulle vara totalt värdelösa om det inte var för alla de lagar som satts i plats för att skydda vår globala ekonomi.

Ett urval av valutor som idag saknar en guldreserv:

  • Amerikansk dollar
  • Euro
  • Japansk Yen
  • Svenska kronan
  • Norska kronan
  • Brittisk Pund

Dagens valutor

I dag används över 178 olika valutor jorden runt. Vissa är mer stabila och populära än andra. De 10 viktigaste och mest använda valutorna, och i många fall även de mest stabila, i världen just nu är:

Den svenska kronan faller in på en 12:e plats tätt följt av den norska kronan, polsk zloty och den danska kronan. Men alla valutor är inte så här stabila och därför slås fler valutor ihop för att skapa större ekonomier som sträcker sig över landsgränser.

Dagens valutor existerar dessutom i två olika former. Den ena är en flytande valuta som baseras på den globala marknaden och hur den rör sig. Den andra varianten är en fast valuta som baseras på en annan värdemätare, t.ex. priset på en råvara eller annan valuta. Flytande valutor är vanligast i dagens samhälle men det finns ett par fasta vars priser baseras på framför allt Euron.

Valutaunioner

I och med den pågående globaliseringen i världen blir världens valutor mer och mer sammanslutna vilket leder till att vissa valutor blir större och starkare medans andra måste slåss samman till valutaunioner för att överleva. En valutaunion är en union mellan flera länder som väljer att använda en och samma valuta. Den mest välkända valutaunionen är Euron som idag inkluderar 19 olika länder i Europa och över 340 miljoner människor vilket har lett till att Euron i dag är en av världens starkaste valutor. Euron blev en räddning för många länder vars egna valutor sjunkit enormt i värde däribland Tysklands D-mark, Italiens Lira och Spaniens Peseta.

Andra valutaunioner är:

  • CFA-francen – är en union innefattande 14 väst- och centralafrikanska länder varav 12 är gamla franska kolonier. Unionen är uppdelad i två olika valutor med två olika centralbanker trots att valutorna mäts mot varandra och har samma värde.
  • CFP-francen – används i alla fransk ögrupper i Stilla Havet, däribland Franska Polynesien och Nya Kaledonien.
  • Amerikansk dollar – eftersom den amerikanska dollarn är en av världens ledande valutor har den använts till att stabilisera andra länders ekonomier genom införandet av amerikansk dollar. Länder utanför USA som i dag använder dollarn är blanda annat: Kambodja, Ecuador, El Salvador, Östtimor, Panama och Mikronesien.
  • Australisk dollar – på samma sätt som den amerikansk dollarn har använts för att stabilisera andra länders ekonomier har den australiska dollarn använts till att hjälpa närliggande nationer, däribland Kiribati, Nauru och Tuvalu.

Att handla med valutor

Valutahandel också kallat Forex (kort för Foreign Exchange) är en av de största och mest använda investeringsformerna i världen. Valutahandel görs i växelkurser, också kallade valutapar, och är en spekulativ investering där man mäter två olika valutors värde mot varandra. Man kan till exempel investera i valutaparet USD/EUR och antingen spekulera i att USD kommer stiga i pris mot EUR, eller vice versa.

Valutahandel är en decentraliserad marknad där alla investeringar genomförs Over-the-counter (OTC) vilket betyder att man inte investerar på en specifik börs utan istället alltid direkt över internet och alltid via en mäklare. På så sätt kan man enkelt börja handla med valutor direkt från bekvämligheten av sitt eget hem. Är du intresserad av att börja handla med valutor kan du läsa vår guide här eller vända dig till en av dessa starkt rekommenderade mäklare:

Alternativa valutor

En alternativ valuta är en valuta som inte är knuten och reglerad av ett specifikt land. Vissa syftar på att kreditpoäng såsom insamlade mil hos ett flygbolag räknas som alternativ valuta, men i detta fall syftar vi mer på den nya och snabbt växande “internetvalutorna”. Bitcoin är utan tvekan den mest kända men det finns även andra varianter såsom Dogecoin och Litecoin. Dessa valutor kallas även för kryptovalutor och de hanteras “peer-to-peer” (P2P), dvs. direkt mellan två användare. Vad som är intressant är att man lyckats eliminera behovet av mellanhänder eller banker och på sätt förändrat hela den ekonomiska marknaden.

Framtidens valutor

Det ska bli intressant att få se hur världens valutor kommer förändras i framtiden men det är så klart omöjligt att förutse. Något som många är överens om är att de valutaunioner som finns kommer bli större, kryptovalutor kommer med största sannolikhet att öka i inflytande och något vi alla kan vara säkra på att valutahandeln bara kommer öka och öka.

Dessutom pratas det alltid om hurvida nya valutor kan komma att skapas och då pratar man mest om olika valutaunioner. Blanda annat har det pratats mycket om en centraliserad afrikansk valuta som skulle omfatta hela eller åtminstone majoriteten av kontinenten. Även gulfstaterna har länge haft planer på att skapa en gemensam valuta och i Nordamerika finns det grupper som kämpar för att centralisera Kanada, USA och Mexiko under en och samma valuta.

Se hela topplistan här. Vidta alltid försiktighet när du handlar, du investerar på egen risk.

Between 65-89% of retail CFD accounts lose money.